judetul nostru NU al lor

Dacă vrei să schimbi ceva în România, dar simți că mersul la vot e insuficient, atunci acest mesaj este pentru tine. Dacă te-ai săturat de aceiași candidați și aceleași partide, merită să mă susții.

Vrei să dai, pentru prima oară de la Revoluție, un vot pozitiv și util, cu toată inima. Vrei să nu fii nici cetățean turmentat, nici cetățean cumpărat. Vrei să fii cetățean implicat. Atunci acum este momentul să acționezi. Și eu, ca și tine, vreau o Românie #pebune. Pentru că nu am pe nimeni în spate: nici milionari de carton, nici grupuri de interese. Tu și cei ca tine sunteți spatele meu.

Contribuie și tu la o Românie #pebune! Donația ta nu este doar o sumă de bani ci înseamnă mai mult: speranță pentru milioane de români și implicare.

Donația ta este posibilă prin intermediul plaformei Finanțare Politică construită de Asociația G2.


  • Este interzisă primirea de donaţii pentru campania electorală de către candidaţi din partea unor persoane fizice care nu au cetăţenia română, cu excepţia celor primite din partea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar sau a unor persoane juridice.
  • Donațiile cu o valoare de până la 25.000 lei (în cazul în care nu sunt încheiate prin acte autentice notariale), trebuie să fie însoţite de copiile actelor de identitate ale donatorilor şi de înscrisurile sub semnătură privată care trebuie să consemneze valoarea sumelor de bani care fac obiectul acestora, precum şi identitatea părţilor.
  • Donaţiile efectuate prin intermediul unui cont bancar sau prin intermediul sistemelor de plăţi online, trebuie să fie însoțite de înscrisuri de orice tip, inclusiv electronice, care fac dovada ofertei donaţiei şi a acceptării acesteia, de copii ale ordinelor de plată/foilor de vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor, precum şi de copiile actelor de identitate ale donatorilor.
  • Donațiile vor fi însoţite de declaraţii ale donatorilor privind sursa acestora (în cazul în care nu provin din venituri proprii).
  • La acceptarea donațiilor, indiferent de modul și forma în care au fost făcute, candidatul trebuie să verifice și să înregistreze, în mod corespunzător, identitatea donatorilor în formularul prevăzut în anexa nr. 3 din Normele metodologice.
  • Donațiile cu o valoare mai mare de 10 salarii de bază minime brute pe țară (10.500 lei) pot fi primite de către candidaţi numai prin conturile bancare proprii.
  • Conform unei decizii a Autorității Electorale Permanente, în cazul donațiilor online, identitatea donatorilor se verifică prin intermediul unei fotocopii a cărții de identitate sau a paşaportului românesc. Toate datele cu caracter personal sunt protejate.